Schooltijden

Om 8.20 uur gaat de 1e bel: alle kinderen mogen naar binnen. Om 8.28 uur gaat de 2e bel: als teken dat de lessen gaan beginnen. Alle kinderen moeten dan in de klassen zijn. Voor een korte mededelingen kan de leerkracht u te woord staan om 8.20 uur. Heeft u echter meer tijd nodig, dan kan er een afspraak gemaakt worden na schooltijd.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn. Indien er kinderen stelselmatig te laat komen, zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen. Wij hanteren hierbij de volgende stappen:

  • 3x te laat: gesprek met de directeur om te kijken hoe herhaling voorkomen kan worden.
  • 6x te laat: melding bij de leerplichtambtenaar.

 

Schooltijden

                                                               gr  1 t/m 4                      groep 5 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag         8:30- 14:30 u                   8:30- 14:30 u

woensdag                                            8:30- 12:15 u                   8:30- 12:15 u

vrijdag                                                  8:30- 12:00 u                   8:30- 14:30 u