Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Een betrokken en ondersteunende opvoedingsstijl oftewel supportive paranting zorgt voor warmte en genegenheid, waarbij de betrokkenheid en belangstelling proactief leren tot gevolg heeft. Hierdoor zijn deze kinderen in staat zich tegen de consequenties van tegenslagen te wapenen en zich beter aan te passen.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is binnen onze school te kenmerken als open, transparant en duidelijk. Samen wordt informatie uitgewisseld om beter tegemoet te komen aan de behoeften van het kind. Deze vorm van ouderbetrokkenheid zorgt voor betere prestaties en kinderen zitten beter in hun vel. Door deze mate van betrokkenheid te creëren, waarbij communicatie een zeer grote rol speelt, krijgen beide partijen een beter inzicht in de behoeften en ontwikkeling van het kind.

De invloed van ouders heeft effect op het sociale gedrag, probleemsituaties en het doorzettingsvermogen van kinderen. De mate van betrokkenheid draagt wezenlijk bij aan de houding van leerlingen ten aanzien van leren en andere mensen.

Bij ouderbetrokkenheid wordt er onder andere gedacht aan voorlezen, helpen met huiswerk, meehelpen op school, het bezoeken van ouderavonden en oudergesprekken. 

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is een vorm van ouderbetrokkenheid. Het gaat hierbij om de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Binnen ouderparticipatie wordt onderscheid gemaakt tussen de niet-geïnstitutionaliseerde vorm van ouderparticipatie, waarbij de ouder meehelpt bij activiteiten. De geïnstitutionaliseerde vorm van ouderparticipatie kan de deelname aan de ouderraad, medezeggenschapsraad of het schoolbestuur zijn.