Logopedie

Preventieve logopedie (screening) op de basisschool is belangrijk. Dit omdat sommige spraaktaalproblemen zich pas duidelijk manifesteren na het vierde jaar. Onze logopedist let bij de screening op:

De logopedisten van GGD Drenthe bezoeken de school twee keer per jaar. Bij de vijfjarige kleuters voeren we de logopedische screening uit. Op verzoek van ouders, leerkracht en jeugdarts worden er ook jongere en oudere leerlingen gescreend. Voorafgaand aan de screening ontvangt de ouder/ verzorger een informatiebrief met een vragenlijst en toestemming voor de screening. Tijdens de screening haalt de logopedist het kind uit de klas voor een gesprekje. De bevindingen van dit gesprekje wordt gerapporteerd in een brief aan u. Soms worden leerlingen op de controlelijst gezet. Soms is het verstandig de ontwikkeling even af te wachten. Soms geven we advies om verbetering te verkrijgen. Na ongeveer een halfjaar wordt er gekeken of er verbetering is opgetreden. Mogelijk is behandeling toch noodzakelijk. Bevindingen worden besproken met de leerkracht of de interne begeleider.