Verkeer

Verkeerseducatie en -opvoeding essentieel voor schoolgaande kinderen
Iedereen die schoolgaande kinderen heeft weet dat kinderen erg kwetsbaar zijn in het verkeer. Ze zijn nog volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk (ze groeien) als geestelijk (ze leren). Kinderen zijn ook speels en impulsief. Het besef van gevaar in het verkeer is door hun gebrek aan ervaring nog beperkt. En wat kinderen leren in en over het verkeer, kunnen ze nog niet meteen foutloos toepassen. Verkeerseducatie en verkeersopvoeding is voor kinderen dus van groot belang. 

De Maria in Campisschool heeft het Drents Veiligheids  Label.  Met veilig verkeersgedrag kan iedereen bijdragen aan meer verkeersveiligheid in Drenthe. Daarbij geldt 'Jong geleerd is oud gedaan'. Daarom helpen alle Drentse gemeenten het basis- en voortgezet onderwijs bij het organiseren en uitvoeren van verkeersprojecten en voorlichtingsactiviteiten. Scholen die aan het project Drents Verkeersveiligheidslabelmeedoen, kunnen vaak rekenen op extra (financiële) steun van de gemeente.

Als school hebben wij een verkeersouder die het onderwerp op de agenda blijft houden en projecten ondersteunt.

Verkeer leer je niet alleen op school, maar ook door in de praktijk te oefenen. Zowel scholen als ouders dragen daarom de verantwoordelijkheid voor de verkeersontwikkeling van kinderen.

Kinderen tot 4 jaar
Kinderen tot 4 jaar  kunnen nog geen situaties inschatten. Zo kunnen ze oversteken zonder te kijken en soms onvoorspelbaar reageren.  Ze kunnen wel leren van wat ouders kort benoemen. Bijvoorbeeld  benoem stoppen, knopje drukken en groen dan mag je pas oversteken. En uiteraard de gouden regel: eerst links, dan rechts en nog eens  links dan pas oversteken!

Kinderen 4-8 jaar
4-8 jarigen kunnen de taak ‘oversteken’ aan, maar uitsluitend wanneer ze nadrukkelijk de opdracht hebben gekregen dit te doen. Je kunt het verkeersbewustzijn van je kinderen spelenderwijs vergroten. Door onderweg zo nu en dan een vraag te stellen. Wat gaat die auto doen die zijn knipperlicht heeft aangezet? En wat betekent het als je bij een stilstaande vrachtauto een piepend geluid hoort?

Kinderen 8-9 jaar
Kinderen van ongeveer 8 à 9 jaar kunnen gevaren niet vooraf zien aankomen. Hun aandacht wordt nog gauw afgeleid door zaken die ze interessanter vinden dan het verkeer. Een negenjarige kijkt meestal recht voor zich uit, als door een tunnel en heeft dus nog niet echt veel overzicht. Het is dus belangrijk dat hij of zij zichzelf aanleert om extra goed te kijken. Wist u dat kinderen tot 9 jaar op de stoep mogen fietsen (met een kinderfiets en zonder de andere voetgangers te hinderen)?

Kinderen 10-12 jaar
Ondanks dat de fietsvaardigheid nog niet voltooid is kunnen veel kinderen vanaf een jaar of 10 best zelfstandig naar school fietsen. Hier enkele tips om ze deze verantwoordelijke stap goed en geleidelijk te laten maken:

Kies een veilige vaste route.
Oefen de route vooraf een paar keer met je kind op een rustige dag. Krijgt je kind de slag te pakken, laat hem of haar dan eens ’s middags zelfstandig van school naar huis fietsen. Dan is het rustiger dan ’s ochtends.
Zorg ervoor dat bagage veilig meegenomen kan worden. In een goede rugzak of in een fietstas achterop.
Leg je kind uit dat het nooit met drie of meer naast elkaar moet gaan fietsen. Auto’s kunnen dan moeilijk inhalen.
Laat ze een fietshelm dragen voor extra veiligheid.

Tot 11 jaar zijn ze nog niet in staat de aandacht bewust te richten op het verkeer. Complexe situaties waarbij meer verkeersdeelnemers zijn betrokken, zijn voor kinderen tot 12 jaar moeilijk of helemaal niet te overzien. Probeer dus samen een route uit te zoeken die complexe verkeerssituaties vermijden.