BSO Maria in Campis

Op onze school bieden wij voor- en naschoolse opvang via BSO Tamariki.
Tamariki is de naam van de stichting kinderopvang Primenius. Tamariki betekent kind in het Maori’s.Tamariki verzorgt kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuteropvang

Tamariki is nauw verbonden aan de primaire onderwijsstichting Primenius. Met deze combinatie wil Tamariki de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren. De cultuur van de scholen en van de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust.

Uiteraard zijn alle kinderen uit de wijk van harte welkom om gebruik te maken van  onze locatie. 

In ons kinderdagverblijf staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.

Onze BSO Tamariki stemt de opvang zoveel mogelijk af op de individuele behoeften van het kind en de wensen van de ouder(s). Bij de BSO worden kinderen na schooltijd, op studiedagen van het onderwijzend personeel en in schoolvakanties opgevangen. 

Voor meer informatie: www.tamariki.nl