Overblijven

Continurooster
Door de verkorte middagpauze blijven in principe alle kinderen over. Zij eten hun meegebrachte boterhammen in hun eigen groep bij hun eigen leerkracht. Daarna kunnen zij gezamenlijk nog een half uur spelen onder toezicht van twee wisselende leerkrachten en een ouder. Het lijken zo wel lange dagen, met name voor de jongste leer­lingen. U moet zich echter bedenken dat zij al weer om half drie vrij zijn en daardoor nog een groot gedeelte van de middag hebben voor eigen bezigheden. De ervaring leert ons dat op school overblijven meer rust geeft dan heen en weer reizen in de middagpauze. In de ochtendpauze is er voor de kinderen gelegenheid om iets te eten en/of te drinken. Bijvoorbeeld een boterham, fruit en/of melk o.i.d. Wilt u het meegeven van snoep en andere zoetigheden zoals frisdrank zoveel mogelijk beperken? Het eten gebeurt tijdens een taalactiviteit (voorlezen). Daarna volgt het speelkwartier onder toezicht van alle leerkrachten.