Bibliotheek

Schoolbibliotheek 
Het leesonderwijs op de Maria in Campisschool wordt ondersteund door de aanwezigheid van een moderne schoolbibliotheek. Dankzij de werkzaamheden van een actieve bibliotheekcommissie kunnen alle leerlingen genieten van een ruim aanbod aan moderne leesboeken, informatieboeken en prentenboeken voor alle leesniveaus. Op dit moment telt de schoolbibliotheek in totaal ruim 1000 boeken!

Wij wensen alle leerlingen veel leesplezier!