Missie & Visie

Missie
Op onze school staat het kind centraal. Het is onze missie de leerlingen op onze school hedendaags onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, zodat zij een stevige basis hebben om op te groeien tot zelfstandige, verstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Slogan: "Werken aan kwaliteit" 

Visie
De voorwaarden die wij stellen aan goed onderwijs zijn een goed pedagogisch klimaat, het creëren van veiligheid en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Tevens begeleiden wij onze leerlingen nauwgezet bij het creëren van een positief zelfbeeld. Dit doen wij door onze leerlingen geloof en plezier in het eigen kunnen bij te brengen. Tevens vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren worden en bevorderen daarnaast het samenwerken. Er is erg veel aandacht voor positieve communicatie en het tonen van respect voor elkaar. Op onze school is het aangaan van relaties gebaseerd op respect en vertrouwen.

Wij geven hedendaags onderwijs, wat geënt is op het hier en nu, maar ook op de toekomst. Wij maken daarbij actief gebruik van digitale middelen zoals iPads en oefensoftware. Langzamerhand willen wij wezenlijk vorm geven aan gepersonaliseerd leren, waarbij oog is voor de mogelijkheden van ieder individu. Wij stellen daarom ook hoge, maar passende verwachtingen aan onze leerlingen. Deze passende verwachtingen zullen talentontwikkeling stimuleren, waarbij de leerkracht optreedt als coach. Naast het overdragen van kennis, leert de leerkracht voornamelijk vaardigheden aan om tot kennis te komen. Op de Maria in Campisschool wordt gewerkt naar aanleiding van het Handelingsgericht Werken. HGW is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Wij zien ouders als partner in de opvoeding en stimuleren daarom ouderbetrokkenheid. Op de Maria in Campisschool wordt open en transparant gecommuniceerd.