Missie & Visie

Missie
Op onze school staat het kind centraal. Het is onze missie de leerlingen op onze school hedendaags onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, zodat zij een stevige basis hebben om op te groeien tot zelfstandige, verstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Slogan: "Werken aan kwaliteit" 

Visie

Wij geloven dat......

•onze school een veilige plek is, waar je je blij en gelukkig kunt voelen. 
 
•ieder kind talenten heeft die we samen op een creatieve en gepersonaliseerde manier ontwikkelen. 
 
•betrokkenheid en passie ertoe bijdragen dat kinderen kritisch leren denken, eigen verantwoordelijkheid nemen en plannen maken voor hun toekomst.