Op de Maria in Campisschool is een kinderkoor. Op deze manier willen we gebruik maken van een ieders talenten. Kinderen kunnen zichzelf hiervoor opgeven. Het oefenen  gebeurt tijdens schooltijd onder begeleiding van juf Agnes Cairo. Het koor treed tijdens verschillende vieringen  en feestjes op.