Identiteit

De Maria in Campisschool is een katholieke basisschool. De school kent een gemêleerde populatie en is als multicultureel te karakteriseren. Ondanks dat de school een Katholieke identiteit heeft, komt het tegemoet aan de vele wensen ten aanzien van andere culturen en religies. De vieringen volgens de Katholieke kalender worden vooral gezien als een moment van verbondenheid. Uit deze vieringen worden voornamelijk normen en waarden gefilterd die de school de kinderen en ouders wil meegeven, zoals de zorg voor bijvoorbeeld ouderen, arme of zieke mensen. Het herdenken van mensen die er niet meer zijn, oog hebben voor vreugde en verdriet en acceptatie en erkenning van anderen. Met het erkennen van en het tegemoet willen komen aan deze diversiteit, wil de school aanzetten tot dialoog en samenwerking, maar ook tot een onbevooroordeelde en flexibele houding ten aanzien van anderen

Identiteit in de praktijk
Wekelijks worden lessen levensbeschouwing gegeven uit de methode “Hemel & Aarde”. Door deze lessen te geven wil de school kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen bieden om levensvragen te stellen en samen persoonlijke antwoorden te vinden.  We nodigen kinderen uit voor een ontdekkingstocht waarin verwondering, verbeelding en verbinding centraal staan.

Parochie
Onze school heeft een eigen plaats in de katholieke geloofsgemeenschap Maria Tenhemelopneming in Assen, onderdeel van de parochie H. Franciscus van Assisi.