Over ons

De Maria in Campisschool beschouwt de opvoeding als een gezamenlijke taak van school en ouders. Er heerst dan ook een warme, open sfeer tussen de medewerkers, leerlingen en hun ouders. De Maria in Campisschool wordt gekenmerkt door haar laagdrempelige schoolcultuur, want naast het feit dat de school een professionele organisatie uitstraalt, zijn alle medewerkers ook mens en handelen hiernaar. De school kan getypeerd worden als warm, voelt zich verbonden met alle gezinnen en heeft de zorg voor de medemens in hoog vaandel. Zowel voor als na schooltijd staat de deur open en kinderen, ouders en externen zijn te allen tijde welkom om samen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen, ouders en medewerkers. Ouderbetrokkenheid acht de school van groot belang en de aanwezigheid van (groot)ouders wordt dan ook bij alle activiteiten, gebeurtenissen en vieringen zeer op prijs gesteld. 

Wij geloven dat...

  • onze school een veilige plek is, waar je je blij en gelukkig kunt voelen.
  • ieder kind talenten heeft die we samen op een creatieve en gepersonaliseerde manier ontwikkelen.
  • betrokkenheid en passie ertoe bijdragen dat kinderen kritisch leren denken, eigen verantwoordelijkheid nemen en plannen maken voor hun toekomst.