KIVA-coördinator

Op onze school in juf Sara Louwes als KIVA-coördinator aangesteld. 

Schooljaar 2019-2020 gaan we als kindcentrum het sociale veiligheidsprogramma KIVA volgen. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.