Klachtenregeling

Wanneer uw kind of uzelf er niet meer uitkomt willen we graag helpen. Grote problemen waarmee uw kind niet uit de voeten kan, problemen tussen uw kind en uzelf, tussen uw kind en de leerkracht of tussen uzelf en de leerkracht. Wanneer er geen mogelijkheden meer zijn om daarvoor, met de mensen binnen onze school, een oplossing te vinden kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersonen van Primenius. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school.

Dhr. Willem Hulshof, info@dekwestie.nl of tel.  06 290444198

Mw. Anne Wemer, tel. 06 19492023

Daarnaast kunt u bij geestelijke nood natuurlijk ook een beroep doen op onze pastoor, dhr. J.J.G. Tolboom, 0592-312181 of j.j.g.tolboom@home.nl.