Organisatie

De Maria in Campisschool valt onder de stichting Primenius. Deze stichting bestaat uit 34 scholen. Onze Stichting staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit, waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn.