Leren met een iPad - link naar Primeniussite

21 Century Skills
Onze maatschappij wordt steeds complexer. Onze industriële samenleving verandert in een netwerksamenleving. Kennis van nu is daarom ofwel allang gedateerd of zal dat binnenkort zijn. Alhoewel we niet in de toekomst kunnen kijken, vraagt deze net-begonnen eeuw om nieuwe, '21ste-eeuwse' vaardigheden oftewel 21st Century Skills. Het is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Het gaat hier op creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en probleemoplossend vermogen.

Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21e eeuw. Ze helpen leerlingen om hun weg te vinden in een complexe wereld. De 21st century skills zijn leerbaar met de juiste didactische aanpak. De ontwikkeling van 21st century skills kan bevorderd worden via levensecht en betekenisvol onderwijs. Bijvoorbeeld door vakken te integreren in brede leergebieden.

Digitale middelen kunnen het leerproces van de kinderen en het onderwijs ondersteunen. Daarom heeft de stichting een systeem waarbij de ouders tegen gereduceerd tarief en in termijnen een iPad kunnen verkrijgen voor gebruik op school en thuis. Op de Maria in Campisschool is deze mogelijkheid er. 

Oefensystemen zoals de Rekentuin zijn afgestemd op de kinderen waardoor ze erg gemotiveerd zijn. Een digitale leerlijn, zoals Math voor rekenen, zorgt ervoor dat kinderen meer zelf kunnen beslissen.
Deze middelen maken een andere wijze van lesgeven mogelijk;
De leerkracht geeft een korte instructie en heeft leergesprekken met de kinderen met een duur en frequentie die afgestemd is op de behoefte van het kind. Kinderen kunnen zich als expert aanmelden in het systeem en helpen elkaar.

iPad aanmelden, schade en bestellen | Primenius

Onze school is onderdeel van de bovenschoolse stichting Primenius. De stichting is verantwoordelijk voor alle organisatie rondom de iPads van uw kind(eren).

Voor het bestellen of aanmelden van een iPad verwijzen we naar de website van Primenius. Daar kunt u tevens terecht voor schademeldingen. 

iPad service Primenius

  • iPad servicenummer: 0597-743100
  • Bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden kun u de voicemail inspreken. 

Op de voicemail graag te allen tijden inspreken: school, naam leerling, vraag/probleem, telefoonnummer.

>> meer informatie over de iPads op www.primenius.nl