11-11-2016

Lichtjesavond

Op donderdag 10 november hadden we een lampionnenavond. De lampionnen van de leerlingen waren te bewonderen in de school. De school was sfeervol aangekleed. We hebben veel leerlingen, ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes en buurtbewoners gezien.

Iedereen kreeg van de oudervereniging een kop koffie of thee aangeboden. De kinderen kregen drinken en een koekje.

Het was een hele gezellige avond. Groep 8 heeft een toneelstuk over Sint Maarten laten zien.

We hebben met elkaar stil gestaan bij: Solidariteit

Wat is solidariteit eigenlijk? Daar denken we samen over na naar aanleiding van het verhaal van Sint Maarten. Sint Maarten sneed zijn mantel in stukken toen hij de arme bedelaar zag zitten. Hij had het zo koud… Nu kon hij wat  voor hem doen. Hij was solidair.

We hebben nagedacht over wanneer wij solidair zijn dit hebben we op een herfstblaadje geschreven. We hebben de volgende zinnen aangevuld. Bijvoorbeeld:

Ik denk aan een ander door…

Ik help een ander door…

Het is een prachtige boom geworden.

Als afsluiting kregen alle aanwezigen een mandarijn mee naar huis.