02-02-2017

Burgerschapsvorming

Op donderdag 2 februari hebben groep 1-4 een rondje om de school gelopen.

Samen hebben we gekeken wat er wel en niet in de omgeving hoort te liggen.

We hebben 3 vuilniszakken met afval gevonden. De leerlingen vonden het geweldig om dit samen te doen.

Binnenkort zullen ook de groepen 5-8 een rondje om de school gaan maken om afval op te ruimen.

Samen willen we er een fijne en leefbare omgeving van onze buurt maken.