aansteken adventskrans
04-12-2017

1e Kaars van de adventskrans aangestoken

Tijdens de viering werd de 1e kaars van de advenstkrans aangestoken. Ook werd het eerste deel van het verhaal van scrooge verteld eb uitgespeeld door kinderen van groep 7/8