Feed bekijken

Laatste nieuwsbrieven

Tijdens dit schooljaar is onze school gestart met een nieuw communicatiemiddel naar ouders, te weten Social Schools. Via Social Schools wordt er wekelijks een nieuwsbrief gegenereerd van alle geplaatste nieuwsitems. Hierdoor is de reguliere nieuwsbrief komen te vervallen.

HOME

Social Schools

De nieuwsbrieven worden vanuit Social Schools (een communicatieplatform) verzonden. Heeft u problemen met aanmelden/activeren? Geef dan even uw emailadres door aan de leerkracht van uw zoon/dochter.