Maak kennis met onze klassen

De Maria in Campisschool heeft heel bewust gekozen voor combinatiegroepen. De school heeft alle leerlingen van verschillende leeftijden in één groep geplaatst. Het leeftijdsverschil heeft een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Bovendien leren kinderen in combinatiegroepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken.
Combinatiegroepen heeft ook een voordeel voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen gemakkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat kinderen in een combinatiegroep niet slechter af zijn dan in een homogene (‘gewone’) klas. Combinatiegroepen zijn niet nadelig voor de ontwikkeling van een kind. Leerlingen in een combinatiegroep leren net zo veel als andere kinderen. Ook lijdt het welbevinden van kinderen niet onder een combinatiegroep.

Elke combinatie betekent voor ons échte groepen en vanuit deze visie hebben we gekozen voor het geven van namen aan de groepen. De leerlingen hebben de namen zelf bedacht!